header

mr. Joost van Stiphout

Sedert 2006 is Joost advocaat. Daarvoor heeft hij als jurist voor de overheid gewerkt.

Met name behandelt hij zaken op het gebied van arbeidsrecht, huurrecht, letselschade en erfrecht. Doordat hij een veelvoud aan gerechtelijke procedures en arbitrages van begin tot eind heeft doorlopen, weet hij of een procedure opportuun is of dat een oplossing zonder rechter de voorkeur verdient.

Brengt u een zaak bij hem onder, dan geen verrassingen of onduidelijkheid. Voorafgaande duidelijke afspraken en een prettig persoonlijk contact, staan voorop.

Wordt u onrecht aangedaan of heeft u een zaak die de moeite van het knokken waard is? Kom naar Knopper & Van Stiphout Advocaten, waar uw belangen voorop staan.

Behorend bij art. 35b, eerste lid, van de Regeling op de advocatuur

mr. Joost van Stiphout heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van de advocaten het volgende hoofdrechtsgebied geregistreerd:
– Letselschade
Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen.

mr. Joost van Stiphout

email linkedin