Aansprakelijkheidsrecht

Vaak wordt bij dit rechtsgebied gedacht aan auto-ongelukken en de daaruit volgende whiplash-achtige klachten. Op zich is het juist dat deze problematiek veelvuldig in de juridische schijnwerpers staat, maar het aansprakelijkheidsrecht omvat veel meer facetten van het dagelijks leven.

U kunt onder meer denken aan:

  • wie is er aansprakelijk voor schade toegebracht door één van uw minderjarige kinderen?
  • is bij een ongeval op de werkvloer de werkgever altijd aansprakelijk?
  • dient een fietser die door rood rijdt en waardoor een ongeval ontstaat, de hieruit volgende schade volledig zelf te dragen?
  • gedurende een hockeywedstrijd wordt door een hockeybal het gebit van één van de medespelers beschadigd; wie is er aansprakelijk?

Op allerlei gebieden kan er met andere woorden aansprakelijkheid ontstaan. Of u deze schade zelf dient te dragen of een ander en hoe hoog deze schade dan uiteindelijk is, blijven vragen die door de professional beantwoord dienen te worden. Het advies daaromtrent is een vak op zich. Laat u zich daarom terdege bijstaan en maak een afspraak met ons.

Contactformulier