Huurrecht

Wanneer een verhuurder het gebruik van een zaak aanbiedt en de huurder hiervoor een tegenprestatie geeft is er sprake van een huurovereenkomst. Bij huurovereenkomsten kan men denken aan de huur van roerende zaken, huur van bedrijfsruimte en woonruimte.

Over de navolgende onderwerpen wordt regelmatig geadviseerd:

  • de huuropzegging;
  • de huurbescherming;
  • ontruimingsbescherming;
  • de huurprijs en huurprijswijziging;
  • indeplaatsstelling;
  • wettelijk voorgeschreven huurtermijnen.

Voor deze onderwerpen geldt dat er sprake kan zijn van dwingend rechtelijk voorgeschreven wetsbepalingen; hier kan dus niet van worden afgeweken. Echter zijn er ook regels waar verhuurder en huurder door middel van een overeenkomst kunnen afwijken.

Laat u echter niet verrassen en win tijdig terdege juridische informatie in bij een van onze advocaten.

Contactformulier